Header 2X20-1.27MM Male

5.000₫

Còn hàng

Hàng rào đực 2 hàng 20 chân, chân thẳng, kích thước chân 1.27mm