Header 2X40-2.0MM Female

5.500₫

Còn hàng

Hàng rào loại cái, 2x40, kích thước 2.0mm