Header 2X20-1.27MM Female

5.000₫

Còn hàng

Hàng rào loại cái, 2x20. kích thước 1.27mm