Header 1X40-2.54MM-21MM Male

2.200₫

Còn hàng

Hàng rào loại đực, 1x40, kích thước 2.54mm dài 21MM