Header 1X40-2.54MM Male

800₫

Còn hàng

Hàng rào loại đực, 1x40, kích thước 2.54mm, Dòng tải 1A

Sản phẩm liên quan