Diode zener 1N4756 IN4756 1W 47V

600₫

Còn hàng

1N4756 IN4756 1W 47V

Bảng tra cứu mã và điện áp ổn định của diode zener từ 3.3V – 100V

Sản phẩm liên quan