Diode zener 1N4750 IN4750A 1W 27V

500₫

Còn hàng

1N4750 IN4750A 1W 27V

Bảng tra cứu mã và điện áp ổn định của diode zener từ 3.3V – 100V

 

Sản phẩm liên quan