Diode zener 1N4740 IN4740 1W 10V

300₫

Còn hàng

1N4740 IN4740 1W 10V

Bảng tra cứu mã và điện áp ổn định của diode zener từ 3.3V – 100V

Sản phẩm liên quan