Diode zener 1N4732 IN4732 1W 4.7V

300₫

Còn hàng

1N4732 IN4732 1W 4.7V

Bảng tra cứu mã và điện áp ổn định của diode zener từ 3.3V – 100V

Sản phẩm liên quan