Diode zener 1N4741 IN4741 1W 11V

300₫

Còn hàng

1N4741 IN4741 1W 11V

Bảng tra cứu mã và điện áp ổn định của diode zener từ 3.3V – 100V

Sản phẩm liên quan