Diode zener 1N4731 IN4731 1W 4.3V

300₫

Còn hàng

1N4731 IN4731 1W 4.3V

Bảng tra cứu mã và điện áp ổn định của diode zener từ 3.3V – 100V

Sản phẩm liên quan