Diode zener 1N4755 IN4755 1W 43V

600₫

Còn hàng

1N4755 IN4755 1W 43V

Bảng tra cứu mã và điện áp ổn định của diode zener từ 3.3V – 100V

Sản phẩm liên quan