Diode zener 1N4739 IN4739 1W 9.1V

300₫

Còn hàng

1N4739 IN4739 1W 9.1V

Bảng tra cứu mã và điện áp ổn định của diode zener từ 3.3V – 100V

Sản phẩm liên quan