Diode zener 1N4744A 1W 15V

300₫

Còn hàng

Diode Zener 1W 15V DIP 1N4744

Bảng tra cứu mã và điện áp ổn định của diode zener từ 3.3V – 100V

Sản phẩm liên quan