Diode zener 1N4753A IN4753 1W 36V

500₫

Còn hàng

1N4753A IN4753 1W 36V

Bảng tra cứu mã và điện áp ổn định của diode zener từ 3.3V – 100V

Sản phẩm liên quan