Diode zener 1N4735 IN4735 1W 6.2V

300₫

Còn hàng

1N4735 IN4735 1W 6.2V

Bảng tra cứu mã và điện áp ổn định của diode zener từ 3.3V – 100V

Sản phẩm liên quan