Diode zener 1N4746 IN4746 1W 18V

300₫

Còn hàng

1N4746 IN4746 1W 18V

Bảng tra cứu mã và điện áp ổn định của diode zener từ 3.3V – 100V

Sản phẩm liên quan