Diode zener 1N4743 IN4743 1W 13V

300₫

Còn hàng

1N4743 IN4743 1W 13V

Bảng tra cứu mã và điện áp ổn định của diode zener từ 3.3V – 100V

Sản phẩm liên quan