Diode zener 1N4729 IN4729 1W 3.6V

300₫

Còn hàng

1N4729 IN4729 1W 3.6V

Features

  • Nominal Zener Voltage (Vz): 3.6V
  • Max. Regulator Current (Izm): 0.252A
  • Max. Reverse Leakage Current (Ir): 100µA
  • Forward Voltage Drop (Vf): 1.2V
  • Total Power Dissipation (Ptot): 1W

Bảng tra cứu mã và điện áp ổn định của diode zener từ 3.3V – 100V

Sản phẩm liên quan