1N4729 IN4729 1W 3.6V

300₫

Còn hàng

1N4729 IN4729 1W 3.6V

Features

  • Nominal Zener Voltage (Vz): 3.6V
  • Max. Regulator Current (Izm): 0.252A
  • Max. Reverse Leakage Current (Ir): 100µA
  • Forward Voltage Drop (Vf): 1.2V
  • Total Power Dissipation (Ptot): 1W

Bảng tra cứu mã và điện áp ổn định của diode zener từ 3.3V – 100V

Sản phẩm liên quan

1N4728A

300₫

1N4730A

300₫

1N4733A

300₫

1N4737A

300₫

1N4738A

300₫

1N4742A

300₫

1N4744A

300₫

1N4749A

300₫

1N4752A

300₫

BZT52C5V1

700₫

BZX84C12

500₫

ZMM3V3

200₫

ZMM5V1

200₫