Diode zener 1N4734 IN4734 1W 5.6V

300₫

Còn hàng

1N4734 IN4734 1W 5.6V

Bảng tra cứu mã và điện áp ổn định của diode zener từ 3.3V – 100V

Sản phẩm liên quan