Diode zener 1N4745 IN4745 1W 16V

300₫

Còn hàng

1N4745 IN4745 1W 16V

Bảng tra cứu mã và điện áp ổn định của diode zener từ 3.3V – 100V

Sản phẩm liên quan