Diode zener 1N4736 IN4736 1W 6.8V

300₫

Còn hàng

1N4736 IN4736 1W 6.8V

Bảng tra cứu mã và điện áp ổn định của diode zener từ 3.3V – 100V

Sản phẩm liên quan