Diode Zener 1N4752A 1W 33V

300₫

Còn hàng

Diode Zener 1W 33V DIP 1N4752A

Bảng tra cứu mã và điện áp ổn định của diode zener từ 3.3V – 100V

Sản phẩm liên quan