FQPF4N60C

4.500₫

Còn hàng

4N60 N-Mosfet 4A 600V TO-220F

  Tải về datasheet 4N60

    Thông số kỹ thuật:

        Điện áp đánh thủng: 600V.

        Điện áp VGS = +/-30V

        Dòng chịu đựng trung bình: 4A.

        Nhiệt độ hoạt động: -55oC ~ 150oC.

        Công suất: 106W

      Mosfet 4N60 là mosfet kênh N hay mosfet ngược.

 Sơ đồ chân Mosfet 4N60

 

Sơ đồ chân Mosfet 4N60

Sản phẩm liên quan

IRF520NPBF

7.000₫

SI2306

400₫

IRFR024NTRPBF

3.000₫

FQD20N06

6.000₫

IRLR7843TRPBF

5.000₫

IRFZ44NSTRLPBF

7.000₫

IRF1404

9.000₫

IRF640N

5.500₫

BS170

2.500₫

IRF9540STRLPBF

10.000₫

BUZ11A

12.000₫

FQPF7N65C

10.000₫

FQPF12N80C

14.000₫

FQPF8N60C

6.000₫

FQPF6N60C

5.800₫

FQPF5N60C

4.500₫

FQPF2N60C

3.500₫

FQPF12N60C

6.500₫

FQPF4N90C

7.000₫

IRFS4410PBF

10.000₫

IRF3205STRLPBF

8.000₫

IRF740NS

9.000₫

IRF540NSTRLPBF

7.000₫

FDN340P

1.500₫

IRF7832TRPBF

6.000₫

2SK3878

16.000₫

FS8205A

1.500₫

BSS138LT1G

500₫

AO3401

600₫

IRLML0030TRPBF

1.700₫

FQPF10N60C

7.000₫

IRFP260M

29.000₫

FQPF7N60C

6.000₫

IRFPF40

65.000₫

FQP5N60C

5.000₫

IRF1405PBF

9.000₫

APM4015P

6.000₫

IRF3710

7.000₫

IRF740PBF

7.500₫

APM9926A

2.500₫

AO4828

4.000₫

P75NF75

8.000₫

LM5106SD

35.000₫