Vỏ mica arduino MEGA2560 R3

18.000₫

Còn hàng

Vỏ mica arduino MEGA2560 R3 được thiết kế và gia công trên chất liệu là mica với nhiều mảnh ghép lại cho sự chắc chắn và chống khỏi sự oxi hóa, cũng như chạm mạch khi đặt dưới những vật có dẫn điện.

Sản phẩm liên quan

Arduino Due R3

330.000₫
-36%

Arduino ESP8266 NodeMcu Lua WIFI V3

Giá khuyến mại 80.000₫

Giá cũ: 125.000₫

-16%

Arduino MEGA2560 R3 Atmega16u2 (kèm cáp)

Giá khuyến mại 210.000₫

Giá cũ: 250.000₫

-16%

Arduino MEGA2560 R3 CH340 (kèm cáp)

Giá khuyến mại 160.000₫

Giá cũ: 190.000₫

-17%

Arduino pro mini 3.3V 16Mhz

Giá khuyến mại 45.000₫

Giá cũ: 54.000₫

-17%

Arduino UNO R3 DIP (kèm cáp)

Giá khuyến mại 120.000₫

Giá cũ: 145.000₫

-22%

Arduino WeMos D1 R2 WiFi UNO

Giá khuyến mại 98.000₫

Giá cũ: 125.000₫