MOC3052

7.000₫

Còn hàng

MOC3052 DIP6

- Dùng để cách ly quang

- Dùng để bảo vệ mạch điều khiển

Thông số kĩ thuật:

- Điện áp từ 2.5-12v

+ VR = 3V

+ VF= 1.5V

+ VDRM = 600V

- Dòng điện

+ IF = 60mA

+ IR = 100uA

+ ITSM = 1A

+ IDRM = 100nA

 

Sản phẩm liên quan

HCPL0601

9.000₫

6N138

10.000₫

PC957L

16.000₫

TLP280-1

5.500₫

TLP785GB

2.500₫

6N136 SOP8

7.000₫

PC917

9.000₫

6N136

10.000₫

PC814

3.500₫

4N35

3.500₫

MOC3081

7.000₫

MOC3022

6.000₫

MOC3021

5.500₫

MOC3061

7.000₫

MOC3023

5.000₫

MOC3063

4.000₫