MOC3041

6.500₫

Còn hàng

MOC3041 Cách ly quang 400 V Phototriac Driver Output

Sản phẩm liên quan

TLP109

9.000₫

PS2801C-1-F3-A

12.000₫

PS2805-4

18.000₫

TLP250

32.000₫

EL3H7

1.800₫

LTV-354T-A

3.500₫

TLP291-4GB

13.000₫

TLP281-4 SOP-16

15.000₫

HCPL0601

9.000₫

6N138

8.000₫

PC957L

16.000₫

TLP280-1

5.500₫

TLP785GB

2.500₫

6N136 SOP8

7.000₫

PC917

9.000₫

6N136

10.000₫

PC814

3.500₫

4N35

3.500₫

MOC3081

7.000₫

MOC3052

7.000₫

MOC3022

6.000₫

MOC3021

5.500₫

MOC3061

7.000₫

MOC3023

5.000₫

MOC3063

4.000₫

6N137 SMD

8.000₫

HCPL2631

15.000₫

TLP521-4

9.000₫

TLP521-1(GB)

2.500₫

6N137

7.000₫

MOC3020M

6.000₫