TL082CP

3.000₫

Còn hàng

Thông tin sản phẩm

IC khuếch đại thuật toán TL082. TL082 có hai bộ khuếch đại thuật toán độc lập nhau

  • - Number of circuits: 2
  • - Slew rate: 13V/us
  • - Gain bandwidth product: 3MHz
  • - Input bias Current: 30pA
  • - Input offset Voltage: 3mV
  • - Current Supply: 1.4mA
  • - Single Supply: 7V đến 36V
  • - Dual Supplies: ±3.5V đến ±18V
  • - Operating Temperature: 0°C ~ 70°C
  • - Package: 8-DIP

Sản phẩm liên quan

HA17358B

25.000₫

HA17741

4.000₫

JRC4558D

1.800₫

KA2206B

5.000₫

LM1875T

65.000₫

LM258

4.000₫

LM311N

3.500₫

LM317MDT

2.500₫

LM317T

7.000₫

LM324

4.000₫

LM324N

2.500₫

LM331N

12.000₫

LM339DR

4.500₫

LM339N

9.000₫

LM358DR

3.000₫

LM358P

4.000₫

LM386M-1

2.800₫

LM386N

2.500₫