TL082CP

3.000₫

Còn hàng

Thông tin sản phẩm

IC khuếch đại thuật toán TL082. TL082 có hai bộ khuếch đại thuật toán độc lập nhau

- Number of circuits: 2

- Slew rate: 13V/us

- Gain bandwidth product: 3MHz

- Input bias Current: 30pA

- Input offset Voltage: 3mV

- Current Supply: 1.4mA

- Single Supply: 7V đến 36V

- Dual Supplies: ±3.5V đến ±18V

- Operating Temperature: 0°C ~ 70°C

- Package: 8-DIP

Sản phẩm liên quan

HA17741

4.000₫

JRC4558D

1.800₫

KA2206B

5.000₫

LM1875T

65.000₫

LM258

4.000₫

LM311N

3.500₫

LM317MDT

2.500₫

LM317T

6.000₫

LM324

2.200₫

LM324N

2.000₫

LM331N

6.000₫

LM339DR

2.000₫

LM339N

9.000₫

LM358DR

3.000₫

LM358P

2.000₫

LM386M-1

2.800₫

LM386N

2.500₫

LM393DR

2.000₫