LM331N

12.000₫

Còn hàng

LM331N DIP-8

+Độ tuyến tính đảm bảo: tối đa 0,01%
+Tản quyền lực thấp: 15mW ở 5V 
+Phạm vi rộng phạm vi tần số đầy đủ: 1Hz đến 100KHz
+Ngõ ra xung tương thích với tất cả các dạng logic 
+Dải động rộng: 100dB phút ở thang 10KHz đầy đủ tần số

Sản phẩm liên quan

HA17358B

25.000₫

HA17741

4.000₫

JRC4558D

1.800₫

KA2206B

5.000₫

LM1875T

65.000₫

LM258

4.000₫

LM311N

3.500₫

LM317MDT

2.500₫

LM317T

7.000₫

LM324

4.000₫

LM324N

2.500₫

LM339DR

4.500₫

LM339N

9.000₫

LM358DR

3.000₫

LM358P

4.000₫

LM386M-1

2.800₫

LM386N

2.500₫

LM393DR

2.000₫

LM393N

7.500₫

LM4871T

2.000₫

LMV358IDR

7.000₫

LP2985-33DBVR

2.000₫

MIC29302

11.000₫

NE5532DR

11.000₫

NE5532P

2.500₫

NJM4558D

6.500₫

OP07C

6.000₫

OP07CP

8.000₫

OPA2111KP

40.000₫

PAM8403

5.500₫

PT2399

6.000₫

PT2399S

5.000₫

RT9013-33GB

5.000₫

RT9193-33GB

1.000₫

TDA2003

4.000₫

TDA2030A

5.000₫

TDA2050

10.000₫

TDA2822M

3.000₫

TDA7265

39.000₫

TDA7293

39.000₫

TDA7294

95.000₫

TDA7388

40.000₫

TEA2025B

18.000₫

TL062CDR

3.800₫

TL072CP

9.000₫

TL072IDR SOP-8

3.500₫

TL082CDR

6.000₫