LM331N

12.000₫

Còn hàng

LM331N DIP-8

+Độ tuyến tính đảm bảo: tối đa 0,01%
+Tản quyền lực thấp: 15mW ở 5V 
+Phạm vi rộng phạm vi tần số đầy đủ: 1Hz đến 100KHz
+Ngõ ra xung tương thích với tất cả các dạng logic 
+Dải động rộng: 100dB phút ở thang 10KHz đầy đủ tần số

Sản phẩm liên quan

HA17358B

25.000₫

HA17741

4.000₫

JRC4558D

1.800₫

KA2206B

5.000₫

LM1875T

65.000₫

LM258

4.000₫

LM311N

3.500₫

LM317MDT

2.500₫

LM317T

7.000₫

LM324

4.000₫

LM324N

2.500₫

LM339DR

4.500₫

LM339N

9.000₫

LM358DR

3.000₫

LM358P

4.000₫

LM386M-1

2.800₫

LM386N

2.500₫

LM393DR

2.000₫