LM393DR

2.000₫

Còn hàng

LM393 SMD

LM393 là ic OPAMP 2 kênh tích hợp, thường được ứng dụng trong các bộ so sánh, bộ ADC đơn giản, bộ tạo xung, bộ tạo delay,..

Sơ đồ chân

 

FEATURES

-Wide Supply

+Voltage Range: 2.0V to 36V

+Single or Dual Supplies: ±1.0V to ±18V

-Very Low Supply Current Drain (0.4 mA) —Independent of Supply Voltage

-Independent of Supply Voltage

- Low Input Offset Current: ±5 nA

- Maximum Offset voltage: ±3 mV

- Input Common-Mode Voltage Range Includes Ground

- Differential Input Voltage Range Equal to the Power Supply Voltage

- Low Output Saturation Voltage: 250 mV at 4mA

- Output Voltage Compatible with TTL, DTL, ECL, MOS and CMOS logic systems

Sản phẩm liên quan

HA17741

4.000₫

JRC4558D

1.800₫

KA2206B

5.000₫

LM1875T

65.000₫

LM258

4.000₫

LM311N

3.500₫

LM317MDT

2.500₫

LM317T

6.000₫

LM324

2.200₫

LM324N

2.000₫

LM331N

6.000₫

LM339DR

2.000₫

LM339N

9.000₫

LM358DR

3.000₫

LM358P

2.000₫

LM386M-1

2.800₫

LM386N

2.500₫

LM393N

3.500₫