SN74LS90N

6.000₫

Còn hàng

7490 là một loại IC số để thực hiện các phép đếm tiến ( đếm bắt đầu từ 0).

- Có 2 bộ đếm cụ thể như sau:

Với Kd=5 : Đếm từ 0 đến 4.

Với Kd=10: Đếm từ 0 đến 9.

Sản phẩm liên quan

CD4071BM

3.000₫

CD4013BM

2.000₫

CH340C

20.000₫

TXS0108EPWR

25.000₫

HEF40106BT

4.000₫

CD4017BM

4.000₫

CD4543BE

4.000₫

CD4066BE

4.500₫

CD4020BM

3.000₫

74HC595PW

5.500₫

SN74HC541N

8.000₫

SN74LS193N

7.000₫

SN74LV244APWR

10.000₫

TPIC6B595DW

18.000₫

PT2264

5.000₫

CD4049BM

2.000₫

CD4001BM

2.000₫

MCP41010-I/P

29.000₫

74HC4066D

6.000₫