SN74LS192N

9.000₫

Còn hàng

74LS192 DIP16

Chức năng: IC đếm mã BCD 4 bit

Công suất : 95mW

Tốc độ : 40 MHz

Linh datasheet full :

http://html.alldatasheet.com/html-pdf/5681/MOTOROLA/74LS192/258/1/74LS192.html

Sản phẩm liên quan

CH340C

20.000₫

TXS0108EPWR

25.000₫

HEF40106BT

4.000₫

CD4017BM

4.000₫

CD4543BE

4.000₫

CD4066BE

4.500₫

CD4020BM

3.000₫

74HC595PW

3.000₫

SN74HC541N

8.000₫

SN74LS193N

7.000₫

SN74LV244APWR

6.000₫

TPIC6B595DW

15.000₫

PT2264

5.000₫

CD4049BM

2.000₫

CD4001BM

2.000₫

MCP41010-I/P

29.000₫

74HC4066D

4.000₫

SN74LS164N

4.000₫