SN74LS151N

8.000₫

Còn hàng

TTL / MSI SN54 / 74LS151 là một tốc độ cao 8-đầu vào kỹ thuật số Multiplexer.
Nó cung cấp, trong một gói, khả năng chọn một bit dữ liệu từ tối đến tám
nguồn. Các LS151 có thể được sử dụng như một máy phát điện chức năng phổ
tạo ra bất kỳ chức năng logic của bốn biến. Cả hai khẳng định và phủ định
kết quả đầu ra được cung cấp.
• Quy trình Schottky cho tốc độ cao
• Khả năng đa chức năng
• On-Chip Chọn logic giải mã
• đệm đầy đủ bổ đầu ra
• Input Tác Chấm dứt Kẹp Điốt Giới hạn tốc độ cao

Sản phẩm liên quan

CD4020BM

3.000₫

74HC595PW

3.000₫

SN74HC541N

8.000₫

SN74LS193N

9.000₫

SN74LV244APWR

6.000₫

TPIC6B595DW

15.000₫

PT2264

5.000₫

CD4049BM

2.000₫

CD4001BM

2.000₫

MCP41010-I/P

29.000₫

74HC4066D

4.000₫

SN74LS164N

4.000₫

CD4050BM

4.000₫

74HC4050D

6.000₫

PN8024R

8.000₫

SN74LS74AN

7.000₫

CD4071BE

4.000₫

SN74LS92N

9.000₫

CD4093BE

3.000₫

CD4069UBM

4.000₫

HEF4011BT

3.500₫

CD4011BM

4.000₫

CD4069BE

2.500₫

CD4050BE

3.000₫

PT2262

5.000₫

SN74LS163N

10.000₫

SN74LS07N

8.000₫

CD4077BE

4.000₫

HT7550-1

1.000₫

SN74LS125N

9.000₫

CD4081BE

4.000₫

W25Q16DVSIG

12.000₫

SN74LS245N

8.000₫

74LS30 DIP14

6.000₫

74LS377 DIP20

10.000₫

74LS05 DIP14

7.000₫

74LS06 DIP14

9.000₫

74LS273 DIP20

10.000₫

74LS148 DIP16

7.000₫

74LS25 DIP14

12.000₫

CP2102 QFN28

29.000₫

CH340

8.000₫

SN74LS86

7.000₫

SN74LS75N

9.000₫

CD4518BD

4.000₫

SN74LS42N

10.000₫