SN74LS151N

8.000₫

Còn hàng

TTL / MSI SN54 / 74LS151 là một tốc độ cao 8-đầu vào kỹ thuật số Multiplexer.
Nó cung cấp, trong một gói, khả năng chọn một bit dữ liệu từ tối đến tám
nguồn. Các LS151 có thể được sử dụng như một máy phát điện chức năng phổ
tạo ra bất kỳ chức năng logic của bốn biến. Cả hai khẳng định và phủ định
kết quả đầu ra được cung cấp.
• Quy trình Schottky cho tốc độ cao
• Khả năng đa chức năng
• On-Chip Chọn logic giải mã
• đệm đầy đủ bổ đầu ra
• Input Tác Chấm dứt Kẹp Điốt Giới hạn tốc độ cao

Sản phẩm liên quan

74HC74D

4.000₫

CD4052BE

9.000₫

SN74LVC4245APWR

12.000₫

W25Q128JVSSIQ

25.000₫

CD4075BE

6.000₫

CD4532BE

12.000₫

CD4028BE

3.000₫

CD4071BM

3.000₫

CD4013BM

2.000₫

CH340C

20.000₫

TXS0108EPWR

15.000₫

HEF40106BT

4.000₫

CD4017BM

4.000₫

CD4543BE

4.000₫

CD4066BE

4.500₫

CD4020BM

3.000₫

74HC595PW

5.500₫

SN74HC541N

8.000₫

SN74LS193N

7.000₫

SN74LV244APWR

10.000₫

TPIC6B595DW

18.000₫

PT2264

5.000₫

CD4049BM

2.000₫

CD4001BM

2.000₫

MCP41010-I/P

29.000₫

74HC4066D

6.000₫

SN74LS164N

4.000₫

CD4050BM

4.000₫

74HC4050D

6.000₫

PN8024R

8.000₫

SN74LS74AN

7.000₫

CD4071BE

4.000₫

SN74LS92N

9.000₫

CD4093BE

7.000₫

CD4069UBM

4.000₫

HEF4011BT

3.500₫

CD4011BM

4.000₫

CD4069BE

2.500₫

CD4050BE

3.000₫

PT2262

5.000₫

SN74LS163N

10.000₫

SN74LS07N

8.000₫

CD4077BE

4.000₫

HT7550-1

1.500₫

SN74LS125N

9.000₫

CD4081BE

4.000₫