SN74HC244N

5.500₫

Còn hàng

Tải về datasheet 74HC244

   Thông số kỹ thuật:

          - Điện áp nguồn cấp cho IC (Vcc): -0.5V -  +7.0V

          - Điện áp ở các chân đầu vào: -1.5V – Vcc + 1.5V

          - Điện áp ở các chân đầu ra: -0.5V – Vcc + 0.5V

          - Dòng đầu vào ở mỗi chân: 20mA

          - Dòng đầu ra ở mỗi chân: 35mA

Sơ đồ chân và thông tin 74HC244:

Sản phẩm liên quan

CD4532BE

12.000₫

CD4028BE

3.000₫

CD4071BM

3.000₫

CD4013BM

2.000₫

CH340C

20.000₫

TXS0108EPWR

25.000₫

HEF40106BT

4.000₫

CD4017BM

4.000₫

CD4543BE

4.000₫

CD4066BE

4.500₫

CD4020BM

3.000₫

74HC595PW

5.500₫

SN74HC541N

8.000₫

SN74LS193N

7.000₫

SN74LV244APWR

10.000₫

TPIC6B595DW

18.000₫

PT2264

5.000₫

CD4049BM

2.000₫

CD4001BM

2.000₫