Sản phẩm khuyến mãi

-47%

Driver motor L298N

Giá khuyến mại 29.000₫

Giá cũ: 55.000₫

Driver motor L298N

Giá cũ: 55.000₫

Giá khuyến mại 29.000₫

Shield L293D motor arduino
33.000₫
Ethernet W5100 arduino
125.000₫
-43%

Driver A4988 stepper motor

Giá khuyến mại 20.000₫

Giá cũ: 35.000₫

Driver A4988 stepper motor

Giá cũ: 35.000₫

Giá khuyến mại 20.000₫

-36%

Arduino NodeMcu Lua WIFI V3

Giá khuyến mại 80.000₫

Giá cũ: 125.000₫

Arduino NodeMcu Lua WIFI V3

Giá cũ: 125.000₫

Giá khuyến mại 80.000₫

-22%

Arduino WeMos D1 R2 WiFi UNO

Giá khuyến mại 98.000₫

Giá cũ: 125.000₫

Arduino WeMos D1 R2 WiFi UNO

Giá cũ: 125.000₫

Giá khuyến mại 98.000₫

Arduino Leonardo pro micro
115.000₫
-17%

Arduino pro mini 3.3V 16Mhz

Giá khuyến mại 45.000₫

Giá cũ: 54.000₫

Arduino pro mini 3.3V 16Mhz

Giá cũ: 54.000₫

Giá khuyến mại 45.000₫

Arduino pro mini 5V 16Mhz
45.000₫
-9%

Arduino nano V3.0 ATmega328P

Giá khuyến mại 59.000₫

Giá cũ: 65.000₫

Arduino nano V3.0 ATmega328P

Giá cũ: 65.000₫

Giá khuyến mại 59.000₫

Arduino UNO R3 SMD (kèm cáp)
80.000₫
-24%

Arduino UNO R3 DIP (kèm cáp)

Giá khuyến mại 110.000₫

Giá cũ: 145.000₫

Arduino UNO R3 DIP (kèm cáp)

Giá cũ: 145.000₫

Giá khuyến mại 110.000₫

-16%

Arduino MEGA2560 R3 CH340

Giá khuyến mại 160.000₫

Giá cũ: 190.000₫

Arduino MEGA2560 R3 CH340

Giá cũ: 190.000₫

Giá khuyến mại 160.000₫