Module điều hướng 5D keypad

16.000₫

Còn hàng

Module điều hướng 5D keypad bao gồm 1 phím điều hướng 5D (Up, Down, Left, Right, Middle) và 2 phím nhấn Set, Reset, các phím được nối chung với chân tín hiệu COM, khi có tín hiệu kích thì tín hiệu từ chân COM sẽ được trả ra chân tín hiệu tương ứng, phù hợp với các ứng dụng điều khiển bằng phím bấm.

Thông số kỹ thuật:

  • Số phím:
    • 1 phím 5D (Up, Down, Left, Right, Middle).
    • 1 phím Set.
    • 1 phím Reset.
  • Chân chung: COM.
  • kích thước PCB: 25 x 40mm