Mạch điều khiển động cơ DC L9110S 4 kênh

40.000₫

Còn hàng

MODULE ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ 4 KÊNH

- Chip sử dụng : L9110S

- Điện áp cấp : 2.5 - 12V

- Dòng tải : 0.8A/Kênh

- Sử dụng điều khiển 4 động cơ DC hoặc 2 động cơ bước 2 phase 4 dây

Interface description:
 
[10P black bent pin description]
1. A1 external microcontroller IO port
2. A2 external microcontroller IO port
3. B1 external microcontroller IO port
4. B2 external microcontroller IO port
5. C1 external microcontroller IO port
6. C2 external microcontroller IO port
7. D1 external microcontroller IO port
8. D2 external microcontroller IO port
9. + external voltage 2.5V-12V
10. – External GND
[Note] 8P PCB Terminal Blocks
1. MOTORA connect to DC Motor 2 pins, non-directional
2. MOTORB connect to DC Motor 2 pins, non-directional
3. MOTORC connect to DC Motor 2 pins, non-directional
4. MOTORD connect to DC Motor 2 pins, non-directional
 
Instruction:
 
Connected VCC, GND module, power indicator light
A1 input high level, A2 input low level, MOTORA motor is transferred;
A1 input low level, A2 input high level, MOTORA motor reversal;
B1 input high level, B2 input low level, MOTORB motor is transferred;
B1 input low level, B2 input high level, MOTORB motor reversal;
C1 input high level, C2 input low level, MOTORC motor is transferred;
C1 input low level, C2 input high level, MOTORC motor reversal;
D1 input high level, D2 input low level, MOTORD motor is transferred;
D1 input low level, D2 high input level, MOTORD motor reversal
 
Package included:

1 x L9110S 4 Channel Drive DC Motor Drive Board