LM4871

2.000₫

Còn hàng

Lm4871 dùng để làm  loa mini để cắm vào máy tính hay điện thoại..và còn nhiều ứng dụng khác nữa.

Datashet lm4871T

1:Sơ Đồ Kết Nối LM4871

Sơ Đồ Chân

Sản phẩm liên quan

78L05

1.000₫

78L05 SOT-89

1.200₫

78L08

800₫

78L15

1.500₫

79L09

1.000₫

A6393D

20.000₫

AMS1117-1.2V

1.200₫

AMS1117-1.5V

1.200₫

AMS1117-1.8V

1.200₫

AMS1117-2.5V

1.200₫

AMS1117-3.3V

1.900₫

AMS1117-5.0V

1.500₫

AMS1117-ADJ

1.200₫

HT7133-1

1.000₫

IR2110PBF

39.000₫

IR2110S

20.000₫