79L09

1.000₫

Còn hàng

79L09 -9v 100mA Negative voltage regulator

  • Output Current Up to 100mA
  • Output Voltage: -9V
  • Maximum Input Voltage: -30V

Sản phẩm liên quan

78L05

1.000₫

78L05 SOT-89

1.200₫

78L08

800₫

A6393D

20.000₫

AMS1117-1.2V

1.200₫

AMS1117-1.5V

1.200₫

AMS1117-1.8V

1.200₫

AMS1117-2.5V

1.200₫

AMS1117-3.3V

1.500₫

AMS1117-5.0V

1.500₫

AMS1117-ADJ

1.200₫

HT7133-1

1.000₫

IR2110PBF

15.000₫

IR2110S

20.000₫

IR2136S

35.000₫

IR2184S

20.000₫

KA7500

3.000₫