HT7550-1

1.000₫

Còn hàng

HT7550-1 SOT89 5V 100mA                                                                

- Dropout Voltage Vdo:     100mV
- Input Voltage Max:     24V
- Input Voltage Min:     6V
- No. of Pins:     3
- Operating Temperature Max:     85°C
- Operating Temperature Min:     -40°C
- Output Current:     100mA
- Output Voltage Nom.:     5V
- LDO Regulator Case Style:     SOT-89

Sản phẩm liên quan

CH340C

16.000₫

TXS0108EPWR

25.000₫

HEF40106BT

4.000₫

CD4017BM

4.000₫

CD4543BE

4.000₫

CD4066BE

4.500₫

CD4020BM

3.000₫

74HC595PW

3.000₫

SN74HC541N

8.000₫

SN74LS193N

7.000₫

SN74LV244APWR

6.000₫

TPIC6B595DW

15.000₫

PT2264

5.000₫

CD4049BM

2.000₫

CD4001BM

2.000₫

MCP41010-I/P

29.000₫

74HC4066D

4.000₫

SN74LS164N

4.000₫