LCD12864

115.000₫

Còn hàng

Tính năng:

- Điện áp hoạt động: 5VDC.
- Độ phân giải: 128x64 điểm ảnh.
- Các chuẩn giao tiếp: Song song 8 bit, song song 4 bit, và giao tiếp nối tiếp.
- IC Driver: ST7920.

- Màu LCD: Hiện thị xanh dương.

- Kích thước: 94 * 70mm.

- Màn hình kích thước 77 * 50mm.

Lưu ý:
- GLCD QC12864B có thiết kế 2 vị trí hàn 2 điện trở có giá trị 0 ôm R9, R10 để chúng ta có thể tùy chọn chế độ giao tiếp song song (Hàn R9), hoặc giao tiếp nối tiếp (Hàn R10). Mặc định, nhà sản xuất đã hàn điện trở có giá trị 0 ôm vào vị trí R10 (xem hình sau). Do đó, mặc định GLCD 12864B ở chế độ giao tiếp nối tiếp.