L7824CV

3.000₫

Còn hàng

L7824CV TO-220 24V 1.5A 

Sản phẩm liên quan

78L05

1.000₫

78L05 SOT-89

1.200₫

78L08

800₫

79L09

1.000₫

A6393D

20.000₫

AMS1117-1.2V

1.200₫

AMS1117-1.5V

1.200₫

AMS1117-1.8V

1.200₫

AMS1117-2.5V

1.200₫

AMS1117-3.3V

1.000₫

AMS1117-5.0V

1.000₫

AMS1117-ADJ

1.200₫

HT7133-1

1.000₫

IR2110PBF

15.000₫

IR2110S

20.000₫

IR2136S

35.000₫

IR2184S

20.000₫

KA7500

3.000₫

KA7500B

2.000₫

L293D

6.000₫

L293DD SOP20

10.000₫

L7805ACD2T

3.000₫

L7805CV

2.000₫

L7806CV

2.500₫

L7808CV

2.500₫

L7809CV

3.000₫

L7812CD2T

5.000₫

L7812CV

2.500₫

L7815CD2T

9.000₫

L7815CV

3.000₫

L7818CV

3.000₫

L78M05

1.500₫

L78M09

2.500₫

L78M12

2.500₫

L7905CV

3.500₫

L7909CV

4.000₫

L7912CV

3.500₫

L7915CV

3.500₫

LM1084IS-3.3

8.500₫

LM1084IT-3.3

6.000₫

LM1084IT-5.0

11.000₫

LM1084IT-ADJ

11.000₫

LM1086S-3.3V

11.000₫

LM1117T-3.3V

5.500₫

LM1117T-5.0V

5.500₫

LM2575HVS-12

8.500₫

LM2575HVT-5.0

10.000₫