Khớp nối trục

15.000₫

Còn hàng

Khớp nối trục hay khớp nối đồng dùng để nối trục các động cơ lại với nhau

Thông số kĩ thuật:

- Kích thước ngoài: 9x20mm

- Màu sắc: Đồng

- Chất liệu: Đồng

Có các loại sau:

- 3mm - 3mm

- 3mm - 4mm

- 4mm - 4mm

- 4mm - 6mm

- 6mm - 6mm

- 3mm - 5mm

- 5mm - 5mm

- 4mm - 5mm

- 5mm - 6mm

Sản phẩm liên quan