Điện Trở Nhiệt NTC-MF52-103 ( điện trở nhiệt 10k)

1.000₫

Còn hàng

Điện trở nhiệt NTC 10K, 1%