Điện Trở Nhiệt NTC-MF52-103 ( điện trở nhiệt 10k)

1.500₫

Còn hàng

Điện trở nhiệt NTC 10K, 1%

Sản phẩm liên quan