Điện trở 4K7 1206 1% (gói 25 con)

3.000₫

Còn hàng

Sản phẩm liên quan