Điện trở 47R 0603 1% (gói 50 con)

2.000₫

Còn hàng

Sản phẩm liên quan