Điện trở 3.3R 0805 1% (gói 50 con)

2.000₫

Còn hàng

Surface Mount Resistors, 1/8 Watt, size 0805, 1%,
1 Gói = 50 pcs