Điện trở 2.2K 0805 1% (gói 50 con)

2.000₫

Còn hàng

- Trở 0805
- Sai Số: 1%
- Công Suất 1/8W