DC2-50P IDE50 2.54MM

6.000₫

Còn hàng

DC2-50P IDE50 2.54MM đực, chân thẳng, kích thước giữa các chân 2.54MM