DC2-20P IDE20 2.54MM

3.000₫

Còn hàng

DC2-20P IDE20 2.54MM đực, chân thẳng, kích thước giữa các chân 2.54MM